'Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ[Ε.ΦΙ.Β.Α.].

'Η ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ[Ε.ΦΙ.Β.Α.]. ...............ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ΝΕΑ΄΄On Line.

Σκιτσο του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=14115256&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=380&h=500

___

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=14115693&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=380&h=500

___

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=14115589&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=380&h=500


ΑΠΟ :

Αναγνώστες